Y Goeden Eirin

Cliciwch ar y pennawd i gael mwy o wybodaeth

Fel beudy fferm yr Hendre, doedd dim enw ar yr adeilad, wrth gwrs, ond roedd coeden eirin yn tyfu yn yr ardd, ac atgoffodd hynny ni am y ffaith fod cyfrol o storïau byrion gan John Gwilym Jones, y llenor o’r Groeslon, yn dwyn y teitl Y Goeden Eirin, a bellach mae fersiwn Saesneg ar gael, sef The Plum Tree. Roedd y llenor yn fyw ar y pryd, ac yn dipyn o arwr, felly penderfynasom ddefnyddio teitl ei gyfrol fel enw ar ein cartref ni. Bellach mae pedair coeden eirin yn tyfu yma. I gadarnhau’r cysylltiad, rhoesom gomisiwn i’r arlunydd Syr Kyffin Williams beintio portread olew o’r awdur, ac mae hwnnw’n hongian yn yr ystafell fwyta erbyn hyn.

Taith weledol y Goeden Eirin

 

 

Y meysydd awyr agosaf yw Lerpwl a Manceinion, a chysylltiad awyren rhwng Caerdydd a Fali. Ceir maes awyr ar gyfer awyrennau bychain yng Nghaernarfon.

Y gorsafoedd trenau agosaf yw Bangor a Phorthmadog. Gallwn hebrwng ymwelwyr o’r orsaf os dymunant ddod heb gar.

Mae digonedd o le i barcio yn Y Goeden Eirin, ac mae modd mynd â’r car at y prif ddrws.

Mae un gris yn arwain at ddrysau Cwt Môr a Chwt Mynydd. Yn anffodus, mae’r fynedfa i’r ddwy uned hyn yn rhy gyfyng ar gyfer cadair olwyn. Mae’r ystafelloedd en suite ar yr un gwastad â’r llofftydd.

Rhaid dringo grisiau i’r ystafell ddwbl orau, ond mae’r baddondy en suite ar yr un gwastad â’r llofft.

Mae dau ris o’r ardd i’r ystafell fwyta. Lleolir baddondy’r ystafell fwyta ar yr un gwastad, ond mae’n rhy gyfyng ar gyfer cadair olwyn.

Gellir darparu bwydlen mewn print bras os ceir rhybudd ymlaen llaw.

O gyfeiriad Porthmadog: Trowch oddi ar ffordd osgoi Llanllyfni a Phenygroes (yr A487) wrth gylchfan y Groeslon, a throi i’r chwith wrth Dafarn Pennionyn. Ar ôl mynd heibio i Fodurdy Dolydd ar y dde, trowch i’r fynedfa gyntaf ar y chwith. Mae’r Goeden Eirin y tu ôl i ffermdy’r Hendre, sy'n dŷ mawr gwyn.

 

O gyfeiriad Caernarfon: Ar ôl mynd trwy bentref y Bontnewydd, trowch i’r chwith wrth y gylchfan gyntaf gan ddilyn arwydd Dolydd ar y chwith. Mae’r Goeden Eirin ar y dde ymhen rhyw hanner milltir, ychydig lathenni cyn cyrraedd Modurdy Dolydd ar y chwith.

Mae’r adeilad mewn man tawel, ond hygyrch dros ben, gyda rhyw ugain erw o dir o’i gwmpas. Ceir golygfeydd amrywiol o’i ffenestri – aruthredd Eryri yn gefnlen, ac i’r de-orllewin mynyddoedd yr Eifl, a’r môr ac aber Menai i’r gorllewin. Mae’n gyfleus dros ben, gyda thref y cofis o fewn cyrraedd mewn rhyw ddeng munud yn y car, a Phorthmadog a Phwllheli ryw ugain munud i’r cyfeiriad arall. Ceir bysiau’n mynd heibio i geg y lôn yn gyson hefyd.

Dyma un o froydd mwyaf llengar Cymru – gyda chartrefi Kate Roberts, R Williams Parry, T H Parry-Williams, Thomas Parry, heb sôn am John Gwilym Jones ei hun, yn y cyffiniau. Yn fwy diweddar, dyma hefyd lle y treuliodd y nofelydd Eirug Wyn ei flynyddoedd olaf. Mae holl gymeriad unigryw a phrydferthwch dihafal yr ardal y tu draw i'r Eifl i gyfeiriad Aberdaron ar gael i’r rhai a fyn fynd ar grwydr i’r fan honno. I’r gogledd mae Ynys Môn, Bangor a’r arfordir hyd Landudno o fewn cyrraedd rhwydd. Mae cyfaredd y Mabinogi yn y tir, a chyfoeth y diwylliant Cymraeg ar gael i’w archwilio gan y chwilfrydig.

 

“The welcoming Eluned and John have created an unusually delightful space … Bathrooms are chic. Wonderful food is served alongside the Bechstein in the beamed dining room … a stylish spot from which to explore the country.’
Alastair Sawday’s Special Places to Stay: British Bed & Breakfast (2006)


'Dear Dr John & Mrs Eluned Rowlands, We're just writing to let you know that we've had a deeply complimentary letter, sprinkled with warm sentiments, about you and your home. I know that folk are far more likely to put pen to paper when they feel thay have a complaint, so this is praise indeed... we do appreciate that this glowing feedback is the result of your doing things extraordinarily well. Best wishes, Nicola Cross.'
Editor of Alastair Sawday's Special Places to Stay: BBB


‘… a superb bed and breakfast establishment that offers comfortable, spacious yet cosy, accommodation at affordable prices.’
Guide to Rural Wales (2007)


Dawn wâr y Goeden Eirin – un â greddf
I greu ac i feithrin
Hadau’r ardd, a dysg i drin
Y Gymraeg ym myw’r egin.

Huw Meirion Edwards yn Ysgrifau Beirniadol XXVII (festschrift a gyflwynwyd i JR)


'Diolch o galon ichi, John a Luned, am y croeso tywysogaidd a gawsom acw'n ddiweddar. Fe aethoch i gryn drafferth i sicrhau noson gofiadwy ar gyfer Ngugi a chriw Ysgol y Gymraeg a gadawodd gydag argraff arbennig o'r ardal a'i lletygarwch. Rydych yn genhadon Cymreig tan gamp!'
Yr Athro Gerwyn Wiliams, Pennaeth Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Cymru Bangor


I will take the memories of your wonderful Welsh hospitality, John’s patience in helping me to pronounce the Welsh language, and above all … the music, both at Bryn’s Opera Gala and here at Y Goeden Eirin, which made me have a “calon hapus”. We’ll meet again.
Cimarose from the Netherlands and Barcelona


‘Bodlonwyd y Tarw a’r Llew mas draw … Sul a Llun i’w cofio.’
Elin a John Hefin


'Mae croeso anghyffredin
A bord yn ffit i’r brenin
A’r gwely cyfforddusa ‘rioed
Wrth droed Y Goeden Eirin.'

Dic Jones a Siân, Blaenannerch


‘Llety ardderchog ymhob ystyr. Llond lle o groeso (a’r pictiwrs ar y walydd yn fonws!).’
Anne a John Breese


Wonderful to stay in your SIX STAR “cowshed”! Where else could one find a Bechstein Grand in the breakfast room?
Peter Fisher (violinist)


Lovely rooms, delicious breakfast, fabulous countryside and such kind and generous hospitality.
Peter Hewitt (pianist)


‘We had a terrific time over here! We felt very welcome. The breakfast was lovely…Thank you very much and hopefully we’ll meet again!’
Raymond & Marjo, The Netherlands


‘A delightful find, welcoming and perfect – every room with a view and every mouthful of food enjoyable. A place to which we would return.’
Jean and Melvin, Bury St Edmunds


‘Most enjoyable stay. I have, as a diplomat, represented UK for 32 years, but never before got to one of the most beautiful parts of the country. Excellent hospitality and will recommend strongly to others.’
DH, London


‘After two weeks’ holiday a perfect last stop and we were so grateful to have a dinner so professionally presented. The house and rooms were a delight with so many interesting pieces of art.’
Michael and Tessa, Gillian and Nigel, Woodbridge, Suffolk.


‘What a gem of a place you have here! Your hospitality is second to none. You made us feel so instantly welcome and nothing has been too much trouble. We thoroughly enjoyed every mouthful of food we had. A very special ambience can be found here.’
Michelle, Julie, Julie and Sandy, West Midlands


‘Your home has been a perfect location for us and our bikes! Rooms excellent, food fresh, tasty and homemade. We will be back!’
Monica and Clare


‘A birthday treat to remember! Wonderful food, excellent hospitality, stunning views – a real delight.’
Iain Wright & Judith Alfrey


‘Thank you so much for the warm welcome and the interesting conversations about Wales and the world.’
B & R, Germany


‘What a delight to stay in your home. Thank you so much for your hospitality. I hope to be back again!’
Samantha, Eve & Arthur, Trinidad