Telerau

Cliciwch ar y pennawd i gael mwy o wybodaeth

Gwely a brecwast yn y Cwt Môr a’r Cwt Mynydd: £90 y stafell y noson


Gwely a brecwast yn y llofft orau: £100 y stafell y noson.


Un person mewn ystafell ddwbl: o £65 y person.


Rhent am ddefnydd hunan-ddarpar o’n bwthyn glan môr: rhwng £300 a £600 yr wythnos (yn dibynnu ar yr adeg o’r flwyddyn a’r nifer sydd yn y parti).


Mae croeso i unrhyw un ffonio i holi am delerau arbennig.

 

Sylwer: nid ydym yn derbyn cardiau credyd na debyd.

 

Ni dderbynnir plant dan 12 nac anifeiliaid anwes ond drwy drefniant.

 

Mae’r Goeden Eirin ar gael fwy neu lai trwy’r flwyddyn, ond ni allwn dderbyn ymwelwyr ar sgawt, a dylid archebu ymlaen llaw. Rydym fel arfer ar gau dros y Nadolig. Mae’n bwthyn glan môr ar gael trwy’r flwyddyn, gan gynnwys y Nadolig, ond rhaid archebu mewn da bryd.

Amodau archebu: Bydd archebion yn cael eu cadarnhau ar ôl derbyn blaendal o 50% na ellir ei dalu’n ôl. Os dileir yr archeb o fewn saith diwrnod i’r dyddiad cyrraedd, bydd gennym yr hawl i godi 100% os na allwn ailosod yr ystafell neu’r bwthyn. Fe’ch cynghorir i drefnu polisi yswiriant yn erbyn canslo.

 

Gellir gwneud ymholiadau trwy e-bost, gan ddefnyddio’r ffurflen archebu ar-lein ar y dudalen yma, ond os yw’n well gennych, gallwch gysylltu â ni yn uniongyrchol ar y ffôn neu trwy lythyr. Mae croeso ichi ffonio i gael gwybodaeth ychwanegol ( +44 (0)1286 830942)