Newyddion

Cawsom ein dewis ar gyfer y Good Hotel Guide eto eleni a lawnsiwyd yn Llundain ar ddechrau Hydref. Roedd hyn yn dipyn o syndod, gan nad yw'r Goeden Eirin yn westy yn yr ystyr arferol. Mae’n debyg i arolygydd fod yma yn aros, heb inni wybod hynny, oherwydd mae’r arolygiadau i gyd yn rhai gan bobl anhysbys. Mae’r Good Hotel Guide yn un o’r ychydig arweinlyfrau cwbl annibynnol a diduedd. Caiff ei olygu gan Adam Raphael a Desmond Balmer.


Cafodd Y Goeden Eirin wobr gan y Good Hotel Guide 2015, sef bod yn un o ddewisiadau'r Golygydd, fel llety 'gwyrdd'. Bu John a Luned yn Llundain yn derbyn y wobr yn y Sioe Westai Annibynnol a gynhaliwyd yn Olympia.


Enillodd Y Goeden Eirin radd 5 yn ddiweddar am hylendid bwyd.


Gan gadarnhau ein polisi 'gwyrdd' rydym wedi prynu car Toyota Prius Plug-in, sy'n mynd ar drydan a phetrol. Rydym wedi gosod pwynt gwefru ar wal allanol, fel bod modd gwefru unrhyw gar trydan, gan gynnwys ein Prius ni.


Ymddangosodd manylion am Y Goeden Eirin (gyda lluniau) ar y wefan www.earthtimes.org


Fe’n henwebwyd ar gyfer gwefan Karen Brown, sy’n cynhyrchu arweinlyfrau i deithwyr ar hyd a lled y byd. Gwefan: www.karenbrown.com


Fel y gwelir oddi wrth y tudalen ‘Croeso!’ dyfarnwyd pum seren inni gan Croeso Cymru. Wrth grynhoi, dywedodd yr arolygydd yn ei adroddiad: ‘Mae Y Goeden Eirin wedi ei ddodrefnu mewn modd unigryw sy’n adlewyrchu’r diwylliant a’r celfyddydau yng Nghymru yn ogystal â threftadaeth leol a chenedlaethol.’


Clywsom ein bod ar Restr Hir Gwobrau Twristiaeth Gyfrifol Gwyliau Virgin 2009. Trefnir y gwobrau hyn gan responsibletravel.com mewn cydweithrediad â’r Daily Telegraph, Geographical Magazine, BBC World News, World Travel Market a Virgin Holidays. Fe’n henwebwyd ni yng nghategori Gwestai Bach (50 ystafell neu lai). Mae’r cystadlaethau hyn yn rhai bydeang, a thipyn o syndod oedd cael ein dewis ar y Rhestr Hir. Ni ddisgwyliwn fynd gam ymhellach!