Llety

Cliciwch ar y pennawd i gael mwy o wybodaeth

Yr ydym yn darparu llety moethus ar gyfer chwech. Ceir ystafell ddwbl eang yn y prif adeilad, gyda theledu a chadeiriau esmwyth, ac yn arwain ohoni ceir ystafell wisgo fechan, ac ystafell ymolchi gyda baddon a chawod, gyda theiliau fired earth ar y waliau a’r lloriau. Mae’r cyfleuseterau’n ddiguro.

Rydym wedi adnewyddu tai allan yn ddwy uned breswyl llawn cymeriad a chwaeth. Ceir lloriau llechi gyda gwres danynt, a llechi sydd ar loriau a waliau’r ystafelloedd ymolchi hefyd, gyda chawodydd yn hytrach na baddonau. Gelwir yr undedau hyn yn Gwt Môr a Chwt Mynydd. Dau wely sengl sydd yng Nghwt Môr, ac mae’r silffoedd yn llawn o lyfrau amrywiol. Gwely dwbwl sydd yng Nghwt Mynydd, ac yno hefyd ceir hen dresel Gymreig. Ceir teledu yn y ddau gwt, a gallwch baratoi coffi cafetière neu de llysieuol ar eich cyfer eich hun. Caiff gwesteion eu croesawu gyda carafe o sieri, ffrwythau ffres a bisgedi neu deisennau cri. Yn yr haf, gellir bwyta allan wrth y bwrdd llechen yn yr ardd, ond nid oes ond ychydig gamau ar draws y lawnt i’r ystafell fwyta.

Ryw ychydig filltiroedd i ffwrdd o’r Goeden Eirin, mae gennym fwthyn bach ar lan y môr ym mhentref Pontllyfni (oddi ar yr A499). Mae mewn lleoliad cyfareddol, gyda’r ardd yn agor allan i’r traeth, ac Ynys Llanddwyn gyferbyn dros y bae. Mae golygfeydd hudol o’r machlud i’w cael o ffenest y lolfa.

Bwthyn bach twt yw hwn, ond ceir un ystafell ddwbwl, un gyda dau wely sengl (a basn molchi), ac un arall gydag un gwely sengl – felly mae lle i bump gysgu yma. Ceir ystafell ymolchi gyda chawod uwchben y baddon. Mae bwrdd bwyta derw yn y gegin gefn, ac mae unedau modern yno, ynghyd â rhewgell ac oergell, popty trydan, popty ping, peiriant golchi llestri, a’r cyfarpar y disgwylir ei gael fel arfer mewn cegin hunan-ddarpar.

Mae’r lolfa’n gartrefol, gyda lle tân cerrig, ond mae tanau trydan ar gael i gynhesu’r bwthyn yn ogystal.

 

Taith weledol Bwthyn Glan y Môr