Bwyd

Cliciwch ar y pennawd i gael mwy o wybodaeth

Mae’r stafell fwyta ei hun gyda llawr llechi, wal gerrig a distiau. Ceir portread Kyffin Williams o John Gwilym Jones ar y wal, ynghyd â lluniau amrywiol eraill gan arlunwyr Cymreig fel Gwilym Pritchard a Peter Prendergast. Mae yna hen ddresel fach dderw Gymreig ac mae’r byrddau’n rhai derw plaen. Ceir ychydig o seddau meddal i ymlacio.

Nid ydym yn cynnig prydau nos ar hyn o bryd.

Bwydlen Brecwast Enghreifftiol

Os oes gennych unrhyw anghenion arbennig, mae croeso ichi eu trafod ymlaen llaw


Sudd oren wedi’i wasgu’n ffres
***
Uwd neu rawnffrwyth pinc neu muesli gyda compot ffrwythau
***
Wy wedi’i sgramblo gydag eog wedi’i gochi
- neu
Brecwast traddodiadol: cig moch wedi’i drin yn lleol, selsig gan gigydd lleol, pwdin gwaed, aren oen, wy dodwy allan, tomato, madarch
- neu
Ciperau Ynys Manaw
- neu
Wyau yn ôl eich dymuniad: wedi’u berwi, mewn omled o’ch dewis chi, neu wedi’u potsio ar dôst
***
Tôst gyda chyffeithiau cartref
***
Te (traddodiadol neu berlysieuol) neu goffi masnach deg

Mae’r Goeden Eirin yn fwyty trwyddedig ac mae gennym ddewis cynnil o wirodydd, cwrw potel a diodydd ysgafn. Ceir rhestr win fer sy’n cynnig gwinoedd gwyn, rhosliw a choch am brisiau rhesymol. Rydym yn prynu gwin yn bennaf gan gwmni Tanners yn y Trallwng.