Croeso i Y Goeden Eirin

Mae’r Goeden Eirin mewn treflan fechan o’r enw Dolydd rhwng y Bontnewydd a’r Groeslon yng Ngwynedd. Beudy cerrig yn perthyn i fferm yr Hendre ydoedd yn wreiddiol, ond fe’i hadnewyddwyd yn gartref ar ddechrau wythdegau’r ganrif ddiwethaf. Am gyfnod yr adeg honno roedd yno fwyty trwyddedig llwyddiannus iawn, ond pan werthwyd yr adeiladau i berchnogion newydd, peidiodd â bod yn fwyty.

homess1

Yn 2003 fe’i prynwyd yn ôl gan y perchnogion gwreiddiol, ac yn 2006 penderfynasom gynnig gwely a brecwast, ynghyd â phryd nos yn ein hystafell fwyta drwyddedig. Cynigir croeso personol i ymwelwyr o bedwar ban byd mewn cartref sydd â chymeriad trwyadl Gymreig a Chymraeg.

The welcoming Eluned and John have created an unusually delightful space … Bathrooms are chic. Wonderful food is served alongside the Bechstein in the beamed dining room … a stylish spot from which to explore the country.
Alastair Sawday’s Special Places to Stay: British Bed & Breakfast

'Dear Dr John & Mrs Eluned Rowlands, We're just writing to let you know that we've had a deeply complimentary letter, sprinkled with warm sentiments, about you and your home. I know that folk are far more likely to put pen to paper when they feel thay have a complaint, so this is praise indeed... we do appreciate that this glowing feedback is the result of your doing things extraordinarily well. Best wishes, Nicola Cross.'
Editor of Alastair Sawday's Special Places to Stay: BBB

… a superb bed and breakfast establishment that offers comfortable, spacious yet cosy, accommodation at affordable prices.
Guide to Rural Wales

Mwy o sylwadau gan ein gwesteion - cliciwch yma

 

Read the Good Hotel Guide review